Ministerstwo Finansów

Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa

Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie sprawozdawczym, natomiast sprawozdanie roczne pięć miesięcy po zakończeniu roku. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format XLS, XLSX)

Source
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-operatywne-miesieczne-z-wykonania-budzetu-panstwa
Category
Business and Economy
Update frequency
Monthly
Last Updated
July 3, 2018, 12:15
Created
March 10, 2017, 13:20
Views count
409
Downloads count
25

Tags

Clicking on tag will show all datasets tagged liked that

Restrictions on reuse of this dataset:

This dataset is considered public data and can be used without any restrictions.

Data and Resources