Ministerstwo Finansów

Wieloletni Plan Finansowy Państwa

Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:

  1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,

  2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.

Source
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/wieloletni-plan-finansowy-panstwa
Category
Budget and Public Finance
Update frequency
Yearly
Last Updated
August 17, 2017, 08:00
Created
August 11, 2017, 11:11
Views count
147
Downloads count
14

Tags

Clicking on tag will show all datasets tagged liked that

Restrictions on reuse of this dataset:

This dataset is considered public data and can be used without any restrictions.

Data and Resources