CKAN Repository Revision History/en/revision/list?id=2018-01-18T11:16:34Zrb69aa085-2f72-43e7-a7af-38896ed2b892 [budzet_resortu_finansow:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu budzet_resortu_finansow2018-01-18T11:16:34Z2018-01-18T11:16:34Zjaroslaw-danielczyk-5870tag:,2018-01-18:/en/revision/b69aa085-2f72-43e7-a7af-38896ed2b892Datasets affected: [budzet_resortu_finansow:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu budzet_resortu_finansowre81df150-dd42-404a-9af2-2799ee662bc1 [lista-obszarow-ze-wskazaniem-projektow-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-1-1-popc:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-obszarow-ze-wskazaniem-projektow-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-1-1-popc2018-01-18T09:24:46Z2018-01-18T09:24:46Zksuplickatag:,2018-01-18:/en/revision/e81df150-dd42-404a-9af2-2799ee662bc1Datasets affected: [lista-obszarow-ze-wskazaniem-projektow-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-1-1-popc:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-obszarow-ze-wskazaniem-projektow-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-1-1-popcr87037bcc-be49-479e-a718-d77cd8772521 [wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1-popc:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1-popc2018-01-18T09:17:24Z2018-01-18T09:17:24Zksuplickatag:,2018-01-18:/en/revision/87037bcc-be49-479e-a718-d77cd8772521Datasets affected: [wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1-popc:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1-popcr8f5c4f19-2172-4509-bede-c461b2c090b2 [wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1-popc:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1-popc2018-01-18T09:15:16Z2018-01-18T09:15:16Zksuplickatag:,2018-01-18:/en/revision/8f5c4f19-2172-4509-bede-c461b2c090b2Datasets affected: [wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1-popc:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1-popcr6f3f22e3-fc26-431e-8a60-af2cb795104e [wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1-popc:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1-popc2018-01-18T09:12:09Z2018-01-18T09:12:09Zksuplickatag:,2018-01-18:/en/revision/6f3f22e3-fc26-431e-8a60-af2cb795104eDatasets affected: [wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1-popc:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1-popcre1be47c8-623c-4439-954f-b6c929e613e4 [lista-rzecznikow:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-rzecznikow2018-01-18T07:49:54Z2018-01-18T07:49:54Zjkruszewskatag:,2018-01-18:/en/revision/e1be47c8-623c-4439-954f-b6c929e613e4Datasets affected: [lista-rzecznikow:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-rzecznikowrf51b5d18-2983-442f-bde3-4ffa911b70a4 [lista-topografii-ukladow-scalonych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-topografii-ukladow-scalonych2018-01-18T07:49:33Z2018-01-18T07:49:33Zjkruszewskatag:,2018-01-18:/en/revision/f51b5d18-2983-442f-bde3-4ffa911b70a4Datasets affected: [lista-topografii-ukladow-scalonych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-topografii-ukladow-scalonychr06134f18-dcab-4ae1-9e63-28059c6bd925 [lista-wynalazkow:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-wynalazkow2018-01-18T07:49:09Z2018-01-18T07:49:09Zjkruszewskatag:,2018-01-18:/en/revision/06134f18-dcab-4ae1-9e63-28059c6bd925Datasets affected: [lista-wynalazkow:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-wynalazkowr5c37a1a6-e17f-4819-b1a0-a748311c3f63 [lista-wzorow-przemyslowych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-przemyslowych2018-01-18T07:48:46Z2018-01-18T07:48:46Zjkruszewskatag:,2018-01-18:/en/revision/5c37a1a6-e17f-4819-b1a0-a748311c3f63Datasets affected: [lista-wzorow-przemyslowych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-przemyslowychr64b9147a-6523-474d-b1b5-d0e0e62bf195 [lista-wzorow-uzytkowych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-uzytkowych2018-01-18T07:48:21Z2018-01-18T07:48:21Zjkruszewskatag:,2018-01-18:/en/revision/64b9147a-6523-474d-b1b5-d0e0e62bf195Datasets affected: [lista-wzorow-uzytkowych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-uzytkowychrd2b684cb-2c5d-4ecb-9d3b-ef2ad068914b [sklad-komisji-oceny-projektu:updated]2018-01-18T07:48:10Z2018-01-18T07:48:10Zksuplickatag:,2018-01-18:/en/revision/d2b684cb-2c5d-4ecb-9d3b-ef2ad068914bDatasets affected: [sklad-komisji-oceny-projektu:updated]. rf175d833-67bc-4ede-9ea3-b81df86ce9a8 [lista-wzorow-zdobniczych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-zdobniczych2018-01-18T07:47:58Z2018-01-18T07:47:58Zjkruszewskatag:,2018-01-18:/en/revision/f175d833-67bc-4ede-9ea3-b81df86ce9a8Datasets affected: [lista-wzorow-zdobniczych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-zdobniczychr682fdf02-a2cb-4e9e-9af4-6950f0d95ab8 [lista-znakow-towarowych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-znakow-towarowych2018-01-18T07:47:37Z2018-01-18T07:47:37Zjkruszewskatag:,2018-01-18:/en/revision/682fdf02-a2cb-4e9e-9af4-6950f0d95ab8Datasets affected: [lista-znakow-towarowych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-znakow-towarowychrbac3c6f8-6e1f-4cc0-9584-465d14b4fd49 [lista-oznaczen-geograficznych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-oznaczen-geograficznych2018-01-18T07:47:09Z2018-01-18T07:47:09Zjkruszewskatag:,2018-01-18:/en/revision/bac3c6f8-6e1f-4cc0-9584-465d14b4fd49Datasets affected: [lista-oznaczen-geograficznych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-oznaczen-geograficznych