Administracja Publiczna

Znaleziono 1 zbiór danych

  • Mediacje

    Zestawienia statystyczne prezentujące sprawy mediacyjne w podziale według dziedzin prawa i szczebli sądownictwa
    • CSV
    72 10