Budżet i Finanse Publiczne

Znaleziono 106 zbiorów danych

 • dochody budżetowe

  Dochody PKN są dochodami niepodatkowymi i dotyczą rozdziału 75002- Polski Komitet Normalizacyjny
  • XLSX
  56 12
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2013-2017

  Rachunki narodowe wg ESA 2010. Za pomocą mierników makroekonomicznych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce, w tym: wartość produktu krajowego brutto,...
  • PDF
  • XLSX
  196
 • Realizacja budżetu na refundację leków

  Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • CSV
  • XLS
  • XLSX
  457 112
 • Leki refundowane

  Informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych...
  • XLS
  • XLSX
  1321 439
 • Zaległości budżetowe

  Informacja o kształtowaniu się zaległości budżetowych na podstawie danych łącznych uzyskanych z izb celnych i izb skarbowych
  • XLSX
  • CSV
  390 39
 • Wpływy budżetowe

  Wpływy budżetowe na podstawie danych z organów Krajowej Administracji Skarbowej
  • XLSX
  • CSV
  724 134
 • Liczba dłużników podatkowych

  Liczba dłużników podatkowych zalegających we wpłatach wobec budżetu państwa powyżej 1 mln zł
  • XLSX
  • CSV
  173 121
 • Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - kwartalne

  Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów...
  • DOC
  • XLSX
  57 3
 • Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne

  Dział zawiera dane fiskalne miesięczne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów...
  • DOC
  • XLSX
  169 5
 • Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.

  Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem Udostępniania Danych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane...
  • PDF
  • XLS
  253 18
 • Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego

  Zawiera bazy danych dotyczące realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kwartałach
  • ZIP
  • CSV
  700 145
 • Dług publiczny

  Dane dotyczące państwowego długu publicznego oraz długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w następujących przekrojach: zadłużenie sektora finansów publicznych (sfp)...
  • XLSX
  1070 104
 • Zadłużenie Skarbu Państwa

  Dane o zadłużeniu Skarbu Państwa w następujących przekrojach: wg instrumentów, wg grup wierzycieli, wg walut, wg faktycznych terminów zapadalności, duration, ATR i śr. okres...
  • XLS
  531 32
 • Statystyki transakcji na rynku wtórnym skarbowych papierów wartościowych

  Wartość transakcji na obligacjach wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych według rodzaju transakcji i typu rynku.
  • XLS
  198 14
 • Rating Polski

  Rating - ocena wiarygodności kredytowej będącej miarą ryzyka związanego z inwestycją w papiery dłużne emitenta. Rating nadawany jest przez agencję ratingową na podstawie oceny...
  • XLSX
  371 33
 • Podstawowe informacje na temat obligacji detalicznych

  Podstawowe informacje na temat obligacji detalicznych w tym: bieżąca oferta obligacji, wyniki sprzedaży, listy emisyjne i baza transakcji.
  • HTML
  • XLSX
  • XLS
  200 24
 • Plan finansowy NFZ

  Plan finansowy Narodowego Funduszu zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów.
  • XLS
  • XLSX
  • PDF
  571 128
 • Dane teleadresowe jednostek Krajowej Administracji Skarbowej

  Dane teleadresowe jednostek Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce
  • XLS
  996 19
 • Informacja kwartalna o stanie finansów publicznych

  Informacja kwartalna o stanie finansów publicznych zawiera m.in. podstawowe informacje z zakresu sektora finansów publicznych obliczonych wg różnych metodologii:...
  • PDF
  • XLSX
  • DOCX
  • DOC
  • XLS
  621 113
 • Stawki akcyzy

  Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, aby państwa członkowskie w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych, stosowały określony...
  • XLSX
  200 35