Budżet i Finanse Publiczne

Znaleziono 4 zbiory danych

 • Zadłużenie Skarbu Państwa

  Dane o zadłużeniu Skarbu Państwa w następujących przekrojach: wg instrumentów, wg grup wierzycieli, wg walut, wg faktycznych terminów zapadalności, duration, ATR i śr. okres...
  • XLS
  531 32
 • Zasiłki przedemerytalne - XII 2015 r.

  Zestawienie prezentuje osoby pobierające zasiłki przedemerytalne*) według wieku, płci i sposobu otrzymywania świadczenia - stan w grudniu 2015 r.
  • XLSX
  116 8
 • Świadczenia przedemerytalne- XII 2015 r.

  Zestawienie prezentuje osoby pobierające świadczenia przedemerytalne - według wieku, płci i sposobu otrzymywania świadczenia - stan w grudniu 2015 r. *bez świadczeń...
  • XLSX
  80 3
 • Renty socjalne - XII 2015 r.

  Zestawienie przedstawia osoby pobierające renty socjalne* wypłacane przez ZUS (nie wypłacane w zbiegu z rentą rodzinną) według wieku, płci i sposobu otrzymywania świadczenia -...
  • XLSX
  74 2