Budżet i Finanse Publiczne

Znaleziono 1 zbiór danych

  • Świadczenia przedemerytalne- XII 2015 r.

    Zestawienie prezentuje osoby pobierające świadczenia przedemerytalne - według wieku, płci i sposobu otrzymywania świadczenia - stan w grudniu 2015 r. *bez świadczeń...
    • XLSX
    83 3