Nauka i Oświata

Znaleziono 1 zbiór danych

  • Infrastruktura jednostek naukowych

    Wykaz obejmuje infrastrukturę jednostek naukowych obejmującą: - aparaturę, - sprzęt, - wartości niematerialne i prawne, - infrastrukturę informatyczną.
    • XLS
    187 14