Nauka i Oświata

Znaleziono 3 zbiory danych

 • Czasopisma naukowe

  Rejestr zawiera informacje o czasopismach naukowych ujętych w wykazie Ministra właściwego do spraw nauki
  255
 • Publikacje naukowe

  Rejestr zawiera informacje o publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędących...
  292
 • Wydane czasopisma

  rejestr zawiera informacje o wydawanych przez jednostki naukowe czasopismach naukowych
  197