Nauka i Oświata

Znaleziono 1 zbiór danych

  • Infrastruktura szkół wyższych

    Wykaz zawiera infrastrukturę szkół wyższych obejmującą: aparaturę, sprzęt, wartości niematerialne i prawne, infrastrukturę informatyczną.
    • XLS
    377 56