Nauka i Oświata

Znaleziono 2 zbiory danych

 • Infrastruktura szkół wyższych

  Wykaz zawiera infrastrukturę szkół wyższych obejmującą: aparaturę, sprzęt, wartości niematerialne i prawne, infrastrukturę informatyczną.
  • XLS
  377 56
 • Infrastruktura jednostek naukowych

  Wykaz obejmuje infrastrukturę jednostek naukowych obejmującą: - aparaturę, - sprzęt, - wartości niematerialne i prawne, - infrastrukturę informatyczną.
  • XLS
  187 14