Praca i Pomoc Społeczna

Znaleziono 1 zbiór danych

  • Klasyfikacja zawodów i specjalności

    Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz...
    • HTML
    631 37