Praca i Pomoc Społeczna

Znaleziono 1 zbiór danych

  • Rocznik Statystyczny Pracy 2017

    Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy, bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki,...
    • PDF
    407 4