Rolnictwo

Znaleziono 6 zbiorów danych

 • Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej - biuletyny informacyjne: rynek chmielu

  Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków...
  • XLS
  • PDF
  388 46
 • PSR 2010 - Zrównoważenie polskiego rolnictwa

  Prezentowana publikacja zawiera wyniki prac analitycznych o charakterze naukowo-badawczym, wykonanych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowym...
  • PDF
  • XLS
  170 20
 • PSR 2010 - Użytkowanie gruntów

  Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 z zakresu użytkowania gruntów wg rodzaju użytków rolnych prezentowane na tle wyników PSR 2002. Przekroje: województwa, sektory własności,...
  • PDF
  • XLS
  325 46
 • PSR 2010 - Pracujący w gospodarstwach rolnych

  Prezentacja grupowań gospodarstw rolnych ze szczególnym uwzględnienie kryteriów takich jak: wiek i płeć użytkownika oraz członków gospodarstwa domowego, osoba kierująca...
  • PDF
  • XLS
  185 19
 • PSR 2010 - Informacja o wstępnych wynikach

  Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i przeprowadzony został na terytorium...
  • PDF
  • XLS
  205 11
 • PSR 2010 - Obszary wiejskie

  Publikacja przedstawia analizę przemian zachodzących na obszarach wiejskich na poziomie krajowym oraz regionalnym w latach 2002 i 2010. Dynamika zmian została zaprezentowana w...
  • PDF
  • XLS
  172 23