Rolnictwo

Znaleziono 5 zbiorów danych

 • PSR 2010 - Zrównoważenie polskiego rolnictwa

  Prezentowana publikacja zawiera wyniki prac analitycznych o charakterze naukowo-badawczym, wykonanych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowym...
  • PDF
  • XLS
  183 20
 • PSR 2010 - Użytkowanie gruntów

  Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 z zakresu użytkowania gruntów wg rodzaju użytków rolnych prezentowane na tle wyników PSR 2002. Przekroje: województwa, sektory własności,...
  • PDF
  • XLS
  363 52
 • PSR 2010 - Pracujący w gospodarstwach rolnych

  Prezentacja grupowań gospodarstw rolnych ze szczególnym uwzględnienie kryteriów takich jak: wiek i płeć użytkownika oraz członków gospodarstwa domowego, osoba kierująca...
  • PDF
  • XLS
  211 23
 • PSR 2010 - Informacja o wstępnych wynikach

  Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i przeprowadzony został na terytorium...
  • PDF
  • XLS
  230 11
 • PSR 2010 - Obszary wiejskie

  Publikacja przedstawia analizę przemian zachodzących na obszarach wiejskich na poziomie krajowym oraz regionalnym w latach 2002 i 2010. Dynamika zmian została zaprezentowana w...
  • PDF
  • XLS
  192 25