Rolnictwo

Znaleziono 15 zbiorów danych

 • Rynek Rolny

  Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców...
  • HTML
  224 54
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017

  Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych,...
  • PDF
  • XLSX
  2752 73
 • PSR 2010 - Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej

  Szczegółowe informacje o wielkości pogłowia zwierząt gospodarskich wg gatunków i grup użytkowo-produkcyjnych, liczbie gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie wg grup...
  • PDF
  172 9
 • PSR 2010 - Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR

  Publikacja zatytułowana „Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR” zawiera wyniki prac analitycznych o charakterze naukowo-badawczym,...
  • PDF
  1325 48
 • PSR 2010 - Zrównoważenie polskiego rolnictwa

  Prezentowana publikacja zawiera wyniki prac analitycznych o charakterze naukowo-badawczym, wykonanych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowym...
  • PDF
  • XLS
  177 20
 • PSR 2010 - Użytkowanie gruntów

  Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 z zakresu użytkowania gruntów wg rodzaju użytków rolnych prezentowane na tle wyników PSR 2002. Przekroje: województwa, sektory własności,...
  • PDF
  • XLS
  343 48
 • PSR 2010 - Uprawy ogrodnicze

  Opracowanie przedstawia wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010), przeprowadzonego w dniach 1 września - 31 października 2010 r., dotyczące tematyki powierzchni upraw...
  • PDF
  181 14
 • PSR 2010 - Rolnictwo na obszarach specyficznych

  Publikacja zawiera wyniki prac analitycznych o charakterze naukowo-badawczym, wykonanych w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Źródłami danych w prezentowanej...
  • PDF
  84 4
 • PSR 2010 - Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010

  Publikacja zawiera wyniki prac analitycznych o charakterze naukowo-badawczym, wykonanych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie...
  • PDF
  146 7
 • PSR 2010 - Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej

  Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 z zakresu powierzchni zasiewów upraw rolnych wg gatunków prezentowane dla głównych grup upraw na tle wyników PSR 2002. Wybrane elementy...
  • PDF
  113 5
 • PSR 2010 - Raport z wyników

  Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Prezentacja danych wg poszczególnych zagadnień występujących w spisie. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2002.
  • PDF
  319 16
 • PSR 2010 - Pracujący w gospodarstwach rolnych

  Prezentacja grupowań gospodarstw rolnych ze szczególnym uwzględnienie kryteriów takich jak: wiek i płeć użytkownika oraz członków gospodarstwa domowego, osoba kierująca...
  • PDF
  • XLS
  198 20
 • PSR 2010 - Środki produkcji w rolnictwie

  Wyposażenie gospodarstw rolnych w ciągniki, samochody ciężarowe, przyczepy oraz wybrane maszyny i urządzenia rolnicze. Zilustrowanie przemian w wyposażeniu gospodarstw na tle...
  • PDF
  112 5
 • PSR 2010 - Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa

  Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa jest kolejnym tomem analiz wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. (PSR 2010). Celem zespołu autorskiego było przedstawienie...
  • PDF
  116 4
 • PSR 2010 - Obszary wiejskie

  Publikacja przedstawia analizę przemian zachodzących na obszarach wiejskich na poziomie krajowym oraz regionalnym w latach 2002 i 2010. Dynamika zmian została zaprezentowana w...
  • PDF
  • XLS
  182 24