Rolnictwo

Znaleziono 1 zbiór danych

  • PSR 2010 - Pracujący w gospodarstwach rolnych

    Prezentacja grupowań gospodarstw rolnych ze szczególnym uwzględnienie kryteriów takich jak: wiek i płeć użytkownika oraz członków gospodarstwa domowego, osoba kierująca...
    • PDF
    • XLS
    211 23