Społeczeństwo

Znaleziono 5 zbiorów danych

 • Najpopularniejsze imiona w Polsce

  Lista najpopularniejszych imion w Polsce w latach 2000-2017, z podziałem na płeć. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL....
  • XLSX
  • CSV
  4476 815
 • Nazwiska występujące w rejestrze PESEL

  Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze...
  • XLSX
  • CSV
  1822 1165
 • Liczba osób zameldowanych na pobyt stały

  Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w podziale na poszczególne gminy – stan na 31.12.2017 r. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w...
  • CSV
  • XLSX
  183 95
 • Społeczeństwo informacyjne w liczbach

  Publikacja z roku 2015 przedstawia zestawienie informacji na temat stanu cyfryzacji polskiego społeczeństwa, gospodarki i administracji publicznej. W opracowaniu zaprezentowano...
  • PDF
  1174 135
 • Inwentaryzacja publicznych punktów dostępu do internetu w Polsce

  W grudniu 2012 r. na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeprowadzona została inwentaryzacja publicznych punktów dostępu do internetu (PIAP), mająca na celu...
  • PDF
  365 60