Społeczeństwo

Znaleziono 4 zbiory danych

 • Najpopularniejsze imiona w Polsce

  Lista najpopularniejszych imion w Polsce w latach 2000-2017, z podziałem na płeć. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL....
  • XLSX
  • CSV
  3112 19
 • Liczba osób zameldowanych na pobyt stały

  Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w podziale na poszczególne gminy – stan na 31.12.2017 r. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w...
  • CSV
  • XLSX
  42 30
 • Społeczeństwo informacyjne w liczbach

  Publikacja z roku 2015 przedstawia zestawienie informacji na temat stanu cyfryzacji polskiego społeczeństwa, gospodarki i administracji publicznej. W opracowaniu zaprezentowano...
  • PDF
  1057 93
 • Inwentaryzacja publicznych punktów dostępu do internetu w Polsce

  W grudniu 2012 r. na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeprowadzona została inwentaryzacja publicznych punktów dostępu do internetu (PIAP), mająca na celu...
  • PDF
  322 51