Społeczeństwo

Znaleziono 4 zbiory danych

 • Najpopularniejsze imiona w Polsce

  Lista najpopularniejszych imion w Polsce w latach 2000-2017, z podziałem na płeć. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL....
  • XLSX
  • CSV
  4773 943
 • Nazwiska występujące w rejestrze PESEL

  Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze...
  • XLSX
  • CSV
  3050 1743
 • Liczba osób zameldowanych na pobyt stały

  Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w podziale na poszczególne gminy – stan na 31.12.2017 r. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w...
  • CSV
  • XLSX
  204 97
 • Dane syntetyczne o zameldowanych we Wrocławiu

  Zbiór zawiera dane o ilościach osób zameldowanych we Wrocławiu z podziałem na wiek, płeć, dzielnice, zameldowanych na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące
  • CSV
  350 60