Społeczeństwo

Znaleziono 1 zbiór danych

  • Rocznik Demograficzny 2017

    Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2016 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym...
    • PDF
    • XLS
    1672 193