Środowisko

Znaleziono 13 zbiorów danych

 • Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Środowiska

  Rejestr fundacji, dla których Minister Środowiska został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru
  • XLSX
  178 57
 • Rejestr zawartych umów

  Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Środowisko, począwszy od 2017 r.
  • CSV
  • XLSX
  297 31
 • Stężenia ozonu w Brennej

  Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  • XLSX
  • CSV
  76 17
 • Stacja Meteo Strumień

  Stacja meteo znajduje się s Strumieniu (powiat cieszyński) i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów...
  • XLSX
  • CSV
  85 16
 • Stacja Meteo Brenna

  Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów...
  • CSV
  • XLSX
  151 31
 • Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW

  Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu "Edukacja ekologiczna" i "Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"
  • CSV
  • XLSX
  103 19
 • Wyciąg z KRLMP do programu SUSTREE

  Plik z danymi dotyczącymi Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego przekazanymi do utworzenia rejestru SUSTREE w ramach programu INTERREG.
  • XLSX
  33 4
 • Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane

  Klasyfikacja branżowa jest zgodna z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne...
  • XLSX
  69 24
 • Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska

  Rejestr zawiera: 1) wnioski o wydanie zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wraz z dokumentacją, 2) zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wraz z...
  • XLSX
  153 4
 • Awarie związane z użyciem GMO

  2016 r. - Nie zgłoszono awarii związanych z użyciem GMO. Awaria – wg ustawy o GMM i GMO - rozumie się przez to każde niezamierzone uwolnienie mikroorganizmu genetycznie...
  • XLSX
  191 10
 • Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych

  Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci elektronicznej. W Rejestrze Zamkniętego Użycia...
  • XLSX
  • PDF
  282 29
 • Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych

  Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora...
  • XLSX
  • PDF
  • ZIP
  460 133
 • Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring pól elektromagnetycznych

  Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzony jest w ramach państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomiary...
  • PDF
  • XLSX
  101 34