Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Wspólna 30, Warszawa

http://ijhars.gov.pl/

sekretariat@ijhars.gov.pl

Adres skrzynki ePUAP

Tel. +48 22 623 29 00 Fax. +48 22 623 29 99

REGON: 015294620

Znaleziono 2 zbiory danych