Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

http://www.mf.gov.pl/

kancelaria@mf.gov.pl

Adres skrzynki ePUAP

Tel. +48 22 694 55 55 Fax. +48 22 694 36 84

REGON: 000002217

Znaleziono 7 zbiorów danych

 • Obligacje zagraniczne Skarbu Państwa

  Informacje dotyczące emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych.
  • XLS
  27 5
 • Obligacje skarbowe

  Wyniki przetargów obligacji skarbowych oraz operacji związanych z konwersją zobowiązań Skarbu Państwa.
  • XLS
  22 7
 • Bony skarbowe

  Wyniki przetargów bonów skarbowych.
  • XLS
  17 5
 • Stawki akcyzy

  Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, aby państwa członkowskie w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych, stosowały określony...
  • XLSX
  222 42
  • HTML
  68 20
 • Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych

  Informacja zawiera stawki podatkowe określone ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych, ustawą z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku...
  • HTML
  71 19
 • Jednolity Plik Kontrolny

  Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport...
  • HTML
  360 49