Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Poleczki 33, Warszawa

http://www.arimr.gov.pl/

info@arimr.gov.pl

Adres skrzynki ePUAP

Tel. 800 38 00 84 Fax. 22 318 53 30

REGON: 010613083

Znaleziono 10 zbiorów danych

 • Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

  Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów: I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; II....
  • XLSX
  182 30
 • Realizacja pomocy krajowej

  ARiMR ma w swojej ofercie wsparcie udzielane rolnikom w ramach budżetu krajowego, tzw. pomoc krajową. Pomoc ta udzielana jest w formie dopłat do oprocentowania oraz gwarancji i...
  • XLSX
  403 53
 • Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw

  Pomoc ARiMR w zakresie Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw dotyczy rynku owoców i warzyw świeżych. Od dnia 1 stycznia 2008 roku w ramach wspólnej organizacji rynku...
  • XLSX
  • XLS
  450 70
 • Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR

  Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych: -nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w...
  • XLSX
  104 23
 • Systemy Wsparcia Bezpośredniego

  Najbardziej powszechnym instrumentem wsparcia obszarów wiejskich są dopłaty w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, nazywane często płatnościami bezpośrednimi. Po wejściu...
  • XLSX
  691 121
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu...
  • XLSX
  925 141
 • Dane teleadresowe oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR

  Dane teleadresowe oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • XLSX
  288 38
 • Średnie ceny gruntów

  Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii: 1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i...
  • XLSX
  • CSV
  2285 145
 • Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

  Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej,...
  • XLSX
  217 17
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, finansowany w ramach II filara Wspólnej Polityki Rolnej, był największym programem pomocowym dla sektora-rolno spożywczego...
  • XLSX
  255 53