Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

ul. Stanisława Dubois 5A, Warszawa

http://www.csioz.gov.pl/

biuro@csioz.gov.pl

Adres skrzynki ePUAP

Tel. +48 22 597 09 27 Fax. +48 22 597 09 47

REGON: 001377706

Znaleziono 5 zbiorów danych

 • Rejestr Systemów Kodowania

  Zbiór słowników medycznych. Ma eliminować nieporozumienia wynikające ze stosowania terminów medycznych.
  • XML
  • CSV
  308 49
 • Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

  Rejestr podmiotów leczniczych, rejestr praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych.
  • CSV
  527 127
 • Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych

  Rejestr hurtowni farmaceutycznych posiadających zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego lekami w naszym kraju.
  • XLS
  • XML
  312 43
 • Rejestr Aptek

  Rejestr aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, aptek zakładowych oraz działów farmacji szpitalnej.
  • XLSX
  • XML
  704 129
 • Rejestr Produktów Leczniczych

  Rejestr produktów leczniczych (ludzkich i weterynaryjnych) zarejestrowanych terenie RP.
  • XLSX
  • XML
  331 75