Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

ul. Grójecka 127, Warszawa

http://www.lasy.gov.pl/

sekretariat@lasy.gov.pl

Adres skrzynki ePUAP

Tel. +48 22 58 98 100 Fax. +48 22 58 98 171

REGON: 5250010901

Znaleziono 2 zbiory danych

 • Bank Danych o Lasach

  Banu Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz jego zmianach. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu...
  • WMS
  • PDF
  321 86
 • Portal przyrodniczo-kulturowy Lasów Państwowych

  Dane prezentowane w tym serwisie webowym powstały w wyniku prac prowadzonych w ramach inwentaryzacji bogactwa przyrodniczego na terenie Puszczy Białowieskiej, prowadzonej na...
  • HTML
  109 8