Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ul. Wspólna 2, Warszawa

http://www.gugik.gov.pl/

gugik@gugik.gov.pl

Adres skrzynki ePUAP

Tel. 22 563 14 44 Fax. 22 629 18 67

REGON: 012276098

Znaleziono 15 zbiorów danych

 • Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

  PRG - jednostki administracyjne: obręby ewidencyjne; gminy; jednostki ewidencyjne; powiaty; województwa; Państwo PRG - granice specjalne: obszar działania szefa obrony cywilnej...
  API
  • SHP
  • ZIP
  • XML
  • WMS
  • PNG
  • GML
  • HTML
  1549 440
 • Siatki podziału na arkusze

  Siatki podziału na arkusze dla numerycznego modelu terenu (NMT) i ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000
  • ZIP
  109 38
 • Siatki map topograficznych

  Siatki skorowidzowe do map topograficznych i niestandardowych opracowań topograficznych
  • RAR
  81 29
 • Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG)

  Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) zawiera nazwy urzędowe, zestandaryzowane i niestandaryzowane miejscowości i obiektów fizjograficznych wraz z atrybutami i...
  API
  • RDF
  • HTML
  • SHP
  • XLSX
  • XML
  • WMS
  • GML
  1512 363
 • Nazwy geograficzne INSPIRE (GN)

  Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór...
  API
  • WMS
  139 14
 • Jednostki administracyjne INSPIRE (AU)

  Zbiór danych jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje...
  API
  • WMS
  218 29
 • Geoportal.gov.pl

  Geoportal.gov.pl jest to portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych (tj. do usług dotyczących danych przestrzennych) publikowanych przez państwową...
  • HTML
  3579 671
 • Adresy INSPIRE (AD)

  Zbiór danych adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Adresy są identyfikacją ustalonego położenia posiadłości. Na składnik adresu...
  API
  • WMS
  352 68
 • Działki katastralne INSPIRE (CP)

  Zbiór danych działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli...
  API
  • WMS
  315 68
 • Dane o charakterze katastralnym

  Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i...
  API
  • SHP
  • XML
  • WMS
  • GML
  925 265
 • Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych

  W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzone i dostępne są informacje i dane dotyczące obiektów geograficznych położonych na terytorium...
  API
  • XML
  • PNG
  • GML
  741 102
 • Numeryczny model terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.

  Dane darmowe prezentują ukształtowanie terenu na bazie siatki punktów o interwale co najmniej 100m Dane o wyższej dokładności są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi w...
  API
  • TXT
  822 99
 • Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

  Rejestr zawierający informacje o osobach, które uzyskały uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Zestawienie zawiera imię i nazwisko geodety, imię ojca oraz...
  • XLSX
  1108 188
 • Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata (2013)

  W wykazie uwzględniono obiekty, dla których zalecane są polskie nazwy geograficzne, takie jak Paryż, Gwinea, Wyspy Japońskie, Andy, Zatoka Omańska. Brak w nim zaś obiektów, dla...
  • PDF
  1335 63
 • Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych

  Wykaz jest publikacją opracowaną przez Komisję jako realizacja zapisu § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w...
  • PDF
  135 20