Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20, Warszawa

http://www.ierigz.waw.pl/

ierigz@ierigz.waw.pl

Adres skrzynki ePUAP

Tel. +48 22 505 45 18 Fax. +48 22 827 19 60

REGON: 000080499

Znaleziono 4 zbiory danych