Komenda Główna Policji

Puławska 148/150, Warszawa

http://www.policja.pl/

informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl

Adres skrzynki ePUAP

Tel. 22 621 02 51 Fax. 22 601 26 70

REGON: 012137497

Znaleziono 4 zbiory danych

 • Dane kadrowe Policji

  Dane prezentują m.in. stan etatowy Policji na dzień 31 grudnia 2017 r. w podziale na garnizony Policji, korpusy i służby w Policji.
  • XLSX
  36 23
  • PDF
  • DOCX
  85 58
 • Dane o przestępczości

  Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa
  • PDF
  • DOCX
  • XLSX
  • CSV
  706 425
 • Zdarzenia w ruchu drogowym

  Zasób zawiera informacje o zdarzeniach w ruchu drogowym w 2015 r. z podziałem na wybrane kryteria takie jak np. liczba wypadków, kolizji, miejsce zdarzenia, przyczyny zdarzeń,...
  • XLS
  • CSV
  912 303