Polska w Liczbach - statystyka w przyjaznej formie.

Adres aplikacji: http://www.polskawliczbach.pl

Portal polskawliczbach.pl prezentuje dane statystyczne na temat Polski, województw, powiatów, gmin, miast i miejscowości w czytelnej i przystępnej formie. Dla każdej jednostki administracyjnej przygotowano osobną stronę z wykresami, tabelami i zestawieniami znacznie łatwiejszymi do zrozumienia dla osób nie obytych ze statystką niż suche dane liczbowe.

Większość danych pochodzi z ogólnodostępnych danych publicznych udostępnianych przez GUS, MEN, MAC, KGP oraz wiele innych instytucji i urzędów. Na stronach portalu znajdują się m.in. dane związane z rynkiem nieruchomości, dane demograficzne, statystyki rynku pracy, dane dotyczące przestępczości oraz edukacji i szkolnictwa.

Polskawliczbach.pl prezentuje również szeroki wachlarz zestawień w postaci rankingów, chętnie cytowanych przez media. Nasze opracowania są również chętnie wykorzystywane przez urzędy i samorządy w prognozach i innych oficjalnych opracowaniach.

Powiązane zbiory danych

 • Baza Demografia Popularne

  Baza Demografia została utworzona w celu zapewnienia użytkownikowi stałego dostępu do informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce. Baza stanowi...
  885 28
  Dostawca
  Główny Urząd Statystyczny
  Kategoria
  Społeczeństwo
  Ostatnia Modyfikacja
  1 Luty 2018, 08:10
 • Portal Geostatystyczny Popularne

  Portal Geostatystyczny jest nowoczesnym narzędziem do przestrzennej prezentacji największego w Polsce zasobu informacyjnego, umożliwiającym publikację zagregowanych danych...
  625 2
  Dostawca
  Główny Urząd Statystyczny
  Kategoria
  Administracja Publiczna
  Ostatnia Modyfikacja
  1 Luty 2018, 08:09
 • NSP 2011 - Zamieszkane budynki Popularne

  Publikacja zawiera informacje na temat liczby budynków według ich rodzaju, a także dane odnośnie wieku i wielkości budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych...
  218 40
  Dostawca
  Główny Urząd Statystyczny
  Kategoria
  Społeczeństwo
  Ostatnia Modyfikacja
  31 Styczeń 2018, 16:37
 • NSP 2011 - Mieszkania Popularne

  Charakterystyka mieszkań w zakresie: liczby mieszkań zamieszkanych w podziale na stale oraz czasowo zamieszkane, własności powierzchni użytkowej, liczby pokoi oraz izb,...
  600 84
  Dostawca
  Główny Urząd Statystyczny
  Kategoria
  Społeczeństwo
  Ostatnia Modyfikacja
  31 Styczeń 2018, 16:37
 • Bank Danych Lokalnych Popularne

  Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym...
  2262 48
  Dostawca
  Główny Urząd Statystyczny
  Kategoria
  Administracja Publiczna
  Ostatnia Modyfikacja
  31 Styczeń 2018, 16:09
 • NSP 2011 - Migracje wewnętrzne ludności

  Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, poświęconym migracjom wewnętrznym ludności. Opracowanie zawiera obszerną charakterystykę demograficzno-społeczną oraz...
  177 25
  Dostawca
  Główny Urząd Statystyczny
  Kategoria
  Społeczeństwo
  Ostatnia Modyfikacja
  31 Styczeń 2018, 16:04
 • NSP 2011 - Migracje zagraniczne ludności

  Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, poświęconym migracjom zagranicznym ludności. Opracowanie zawiera obszerną charakterystyką demograficzno-społeczną oraz...
  228 40
  Dostawca
  Główny Urząd Statystyczny
  Kategoria
  Społeczeństwo
  Ostatnia Modyfikacja
  31 Styczeń 2018, 16:02
 • NSP 2011 - Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna

  Informacje o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku oraz stanu cywilnego prawnego. Ponadto informacje o stanie cywilnym faktycznym, w tym o osobach pozostających w...
  673 74
  Dostawca
  Główny Urząd Statystyczny
  Kategoria
  Społeczeństwo
  Ostatnia Modyfikacja
  31 Styczeń 2018, 15:58