Na co idą moje pieniądze

Adres aplikacji: http://www.nacoidamojepieniadze.pl

Na co idą moje pieniądze to interaktywna aplikacja, który pozwala gminom w nowoczesny i czytelny sposób zaprezentować wydatki budżetowe z punktu widzenia podatnika i mieszkańca gminy. Dzięki niej mieszkańcy mogą sprawdzić, jakie kwoty z ich podatków trafiają na transport publiczny, czy opiekę nad dziećmi.

„Na co idą moje pieniądze” daje gminom możliwość podzielnia się z mieszkańcami informacjami na temat wydatków budżetowych, a mieszkańcom poznać skalę obciążeń miejskiej kasy. „Na co idą moje pieniądze” działa w oparciu o interaktywną aplikację internetową, która wylicza kwotę, jaka z podatku dochodowego mieszkańca gminy odprowadza jest na określony cel budżetowy, np. komunikację miejską.

Podatek wyliczany jest za pomocą skali podatkowej według stanu na dzień prezentacji budżetu. Odliczane są od niego koszty uzyskania przychodu. Podatek uwzględnia składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast nie uwzględnia ulg i indywidualnych odliczeń od podatku. Dane odzwierciedlają procentowy udział poszczególnych wydatków w skali całego budżetu, a liczby są zaokrąglane do pełnych groszy.

Informację o budżetach z wykorzystaniem aplikacji nacoidamojepieniadze.pl przedstawiły już m.in. Warszawa, Poznań, Lublin czy Bydgoszcz.

Pomysłodawcą i twórcą nacoidamojepieniadze.pl jest firma The Story, zajmująca się projektowaniem innowacji. Audyt algorytmu obliczającego wysokość podatku przeprowadziła firma PWC Polska.

W oparciu o mechanizm nacoidamojepieniadze.pl Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy stworzyła specjalny serwis, dzięki któremu każdy może sprawdzić swój finansowy wkład w zakupy z funduszy zebranych podczas Finałów WOŚP.

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem