Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW)

Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) stanowi narzędzie wspierające proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dotyczące gospodarki wodnej ujęte w bazie danych przestrzennych składają się z ekoregionów, głównych jezior, głównych rzek, jednolitych części wód (JCW) podziemnych i powierzchniowych (jeziornych, przejściowych, przybrzeżnych, rzecznych), zlewni jednolitych części wód powierzchniowych, regionów wodnych, obszarów dorzeczy oraz charakterystyk JCW takich jak ocena stanu, status, cele środowiskowe. Zbiór informacji dotyczących gospodarki wodnej jest zapisany w postaci wektorowych warstw tematycznych wraz z relacyjną bazą danych.

Źródło
http://apgw.gov.pl/
Kategoria
Środowisko
Częstotliwość aktualizacji
Nie dotyczy
Ostatnia Modyfikacja
30 Marzec 2018, 08:06
Utworzono
27 Czerwiec 2017, 11:50
Liczba wyświetleń
3221
Liczba pobrań
1809

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  • Zakres odpowiedzialności dostawcy za przekazywane informacje: Wyłączne źródło prawa stanowią aPGW opublikowane w Dzienniku Ustaw i tylko na ich podstawie mogą być prowadzone czynności administracyjne i prawne. Udostępnione materiały mają jedynie charakter pomocniczy.

Dane i Zasoby