Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1:50 000

Mapa Litogenetyczna Polski jest to seryjna mapa całego kraju, przedstawiająca litologię i genezę utworów występujących na powierzchni terenu oraz wybrane zjawiska geodynamiczne, antropogeniczne i hydrogeologiczne. Mapa powinna być wykorzystywana do sporządzania ogólnych opracowań geologicznych, sozologicznych, planistycznych i geoturystycznych, do typowania obszarów występowania surowców skalnych oraz do waloryzacji i wyznaczania obszarów opracowań szczegółowych.

Źródło
https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/mlp50k.json
Kategoria
Środowisko
Częstotliwość aktualizacji
Coroczna
Ostatnia Modyfikacja
3 Lipiec 2018, 09:40
Utworzono
26 Czerwiec 2018, 08:20
Liczba wyświetleń
63
Liczba pobrań
491

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego

Dane i Zasoby