Historia wersji/pl/revision/list?id=2018-06-20T12:21:41Zr7c97f01a-8656-425b-b6f1-f1a1062b1ba6 [rejestr-zawartych-umow-cppc:updated]2018-06-20T12:21:41Z2018-06-20T12:21:41Zksuplickatag:,2018-06-20:/pl/revision/7c97f01a-8656-425b-b6f1-f1a1062b1ba6Zmodyfikowane zbiory danych: [rejestr-zawartych-umow-cppc:updated]. r6be6afa3-9759-4e8d-9fa3-994e210d4554 [warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinie:updated]2018-06-20T08:58:16Z2018-06-20T08:58:16Zjacek_zuchowicztag:,2018-06-20:/pl/revision/6be6afa3-9759-4e8d-9fa3-994e210d4554Zmodyfikowane zbiory danych: [warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinie:updated]. r031bda67-e391-4d20-b570-015eb20aea69 [warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinie:updated]2018-06-20T08:57:45Z2018-06-20T08:57:45Zjacek_zuchowicztag:,2018-06-20:/pl/revision/031bda67-e391-4d20-b570-015eb20aea69Zmodyfikowane zbiory danych: [warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinie:updated]. r576bca1d-6a79-49f4-a284-237058d776a3 [warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinie:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinie2018-06-20T08:56:19Z2018-06-20T08:56:19Zjacek_zuchowicztag:,2018-06-20:/pl/revision/576bca1d-6a79-49f4-a284-237058d776a3Zmodyfikowane zbiory danych: [warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinie:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinier1a45c046-bf6b-4103-8268-03257fc3944e [warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinie:updated]2018-06-20T08:52:23Z2018-06-20T08:52:23Zjacek_zuchowicztag:,2018-06-20:/pl/revision/1a45c046-bf6b-4103-8268-03257fc3944eZmodyfikowane zbiory danych: [warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinie:updated]. r51c41536-7629-45fe-8f7d-4829b9485d36 [warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinie:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinie2018-06-20T08:45:15Z2018-06-20T08:45:15Zjacek_zuchowicztag:,2018-06-20:/pl/revision/51c41536-7629-45fe-8f7d-4829b9485d36Zmodyfikowane zbiory danych: [warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinie:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinier9d24a7c6-c888-4aa7-9272-4ab183a7302e [warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinie:created]2018-06-20T08:43:32Z2018-06-20T08:43:32Zjacek_zuchowicztag:,2018-06-20:/pl/revision/9d24a7c6-c888-4aa7-9272-4ab183a7302eZmodyfikowane zbiory danych: [warsztat-o-otwieraniu-danych-na-miedzynarodowej-konferencji-w-lublinie:created]. r5a592fad-910d-48dc-b461-644c7ca6ca6f [standard-prawny:updated]2018-06-20T08:24:12Z2018-06-20T08:24:12Zjacek_zuchowicztag:,2018-06-20:/pl/revision/5a592fad-910d-48dc-b461-644c7ca6ca6fZmodyfikowane zbiory danych: [standard-prawny:updated]. raaf69194-6287-4bca-aac0-8ff084b4cdb2 [standard-prawny:updated]2018-06-20T08:16:56Z2018-06-20T08:16:56Zjacek_zuchowicztag:,2018-06-20:/pl/revision/aaf69194-6287-4bca-aac0-8ff084b4cdb2Zmodyfikowane zbiory danych: [standard-prawny:updated]. r7b9d0d64-fa2b-4799-9927-8655e8b80d2e [standard-prawny:updated]2018-06-20T08:14:00Z2018-06-20T08:14:00Zjacek_zuchowicztag:,2018-06-20:/pl/revision/7b9d0d64-fa2b-4799-9927-8655e8b80d2eZmodyfikowane zbiory danych: [standard-prawny:updated]. r5dbd26de-d803-4823-9522-e4b3154f8863 [standard-prawny:updated]2018-06-20T07:57:05Z2018-06-20T07:57:05Zjacek_zuchowicztag:,2018-06-20:/pl/revision/5dbd26de-d803-4823-9522-e4b3154f8863Zmodyfikowane zbiory danych: [standard-prawny:updated]. r5eb733a6-7953-4793-a7be-f6f0be8adeb9 [standard-prawny:updated]2018-06-20T07:56:36Z2018-06-20T07:56:36Zjacek_zuchowicztag:,2018-06-20:/pl/revision/5eb733a6-7953-4793-a7be-f6f0be8adeb9Zmodyfikowane zbiory danych: [standard-prawny:updated]. raf71a280-f0ee-4c81-951f-96b201920da7 [standard-prawny:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu standard-prawny2018-06-20T07:55:22Z2018-06-20T07:55:22Zjacek_zuchowicztag:,2018-06-20:/pl/revision/af71a280-f0ee-4c81-951f-96b201920da7Zmodyfikowane zbiory danych: [standard-prawny:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu standard-prawnyr86847cf0-e855-4f01-acd4-b70a4b1953b1 [standard-prawny:created]2018-06-20T07:44:36Z2018-06-20T07:44:36Zjacek_zuchowicztag:,2018-06-20:/pl/revision/86847cf0-e855-4f01-acd4-b70a4b1953b1Zmodyfikowane zbiory danych: [standard-prawny:created]. ra58e2bea-cf6f-4754-9506-9ba2c0eff6da [lista-wynalazkow:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-wynalazkow2018-06-20T06:41:20Z2018-06-20T06:41:20Zjkruszewskatag:,2018-06-20:/pl/revision/a58e2bea-cf6f-4754-9506-9ba2c0eff6daZmodyfikowane zbiory danych: [lista-wynalazkow:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-wynalazkowre74cacf1-a45f-45c1-b23d-a9f4025e7cbc [lista-wzorow-przemyslowych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-przemyslowych2018-06-20T06:41:16Z2018-06-20T06:41:16Zjkruszewskatag:,2018-06-20:/pl/revision/e74cacf1-a45f-45c1-b23d-a9f4025e7cbcZmodyfikowane zbiory danych: [lista-wzorow-przemyslowych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-przemyslowychr64d91923-6882-4645-a879-b922a9b6200a [lista-znakow-towarowych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-znakow-towarowych2018-06-20T06:39:19Z2018-06-20T06:39:19Zjkruszewskatag:,2018-06-20:/pl/revision/64d91923-6882-4645-a879-b922a9b6200aZmodyfikowane zbiory danych: [lista-znakow-towarowych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-znakow-towarowychr5dd198ca-6e99-4f77-b7ee-71762b883d41 [lista-wzorow-zdobniczych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-zdobniczych2018-06-20T06:38:37Z2018-06-20T06:38:37Zjkruszewskatag:,2018-06-20:/pl/revision/5dd198ca-6e99-4f77-b7ee-71762b883d41Zmodyfikowane zbiory danych: [lista-wzorow-zdobniczych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-zdobniczychr09f16c9f-8952-4229-9bb2-586ec69065fb [lista-oznaczen-geograficznych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-oznaczen-geograficznych2018-06-20T06:37:18Z2018-06-20T06:37:18Zjkruszewskatag:,2018-06-20:/pl/revision/09f16c9f-8952-4229-9bb2-586ec69065fbZmodyfikowane zbiory danych: [lista-oznaczen-geograficznych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-oznaczen-geograficznychrdc329540-5173-4b40-950f-1682d1feed58 [lista-wzorow-uzytkowych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-uzytkowych2018-06-20T06:36:46Z2018-06-20T06:36:46Zjkruszewskatag:,2018-06-20:/pl/revision/dc329540-5173-4b40-950f-1682d1feed58Zmodyfikowane zbiory danych: [lista-wzorow-uzytkowych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-uzytkowychr0eadcff3-883f-4a1f-a3bc-fdf7b0e780e8 [lista-rzecznikow:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-rzecznikow2018-06-20T06:34:44Z2018-06-20T06:34:44Zjkruszewskatag:,2018-06-20:/pl/revision/0eadcff3-883f-4a1f-a3bc-fdf7b0e780e8Zmodyfikowane zbiory danych: [lista-rzecznikow:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-rzecznikowr1bff6993-0a28-4e35-9d35-4dcee719746f [lista-topografii-ukladow-scalonych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-topografii-ukladow-scalonych2018-06-20T06:34:21Z2018-06-20T06:34:21Zjkruszewskatag:,2018-06-20:/pl/revision/1bff6993-0a28-4e35-9d35-4dcee719746fZmodyfikowane zbiory danych: [lista-topografii-ukladow-scalonych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-topografii-ukladow-scalonychre6454c40-08b3-46db-baae-328a0ec42266 [wykaz-srodkow-poprawiajacych-wlasciwosci-gleby:created]2018-06-20T06:17:28Z2018-06-20T06:17:28Zslawomir_muchatag:,2018-06-20:/pl/revision/e6454c40-08b3-46db-baae-328a0ec42266Zmodyfikowane zbiory danych: [wykaz-srodkow-poprawiajacych-wlasciwosci-gleby:created]. r4052c5cb-0525-448f-8e10-49c9de6e7083 [wykaz-podlozy-do-upraw:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-podlozy-do-upraw2018-06-20T06:13:15Z2018-06-20T06:13:15Zslawomir_muchatag:,2018-06-20:/pl/revision/4052c5cb-0525-448f-8e10-49c9de6e7083Zmodyfikowane zbiory danych: [wykaz-podlozy-do-upraw:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-podlozy-do-uprawred523380-a5a9-4cee-b26c-9cecec644aea [wykaz-podlozy-do-upraw:updated]: REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-podlozy-do-upraw2018-06-20T06:12:36Z2018-06-20T06:12:36Zslawomir_muchatag:,2018-06-20:/pl/revision/ed523380-a5a9-4cee-b26c-9cecec644aeaZmodyfikowane zbiory danych: [wykaz-podlozy-do-upraw:updated]. REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-podlozy-do-uprawrcb3401ff-e370-4695-84d6-040b62c2f0e4 [wykaz-podlozy-do-upraw:created]2018-06-20T06:09:41Z2018-06-20T06:09:41Zslawomir_muchatag:,2018-06-20:/pl/revision/cb3401ff-e370-4695-84d6-040b62c2f0e4Zmodyfikowane zbiory danych: [wykaz-podlozy-do-upraw:created]. r41ba92da-1b10-4f32-900e-3d39e1bf8601 [sprawozdania-miesieczne-z-realizacji-prow-2014-2020:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu sprawozdania-miesieczne-z-realizacji-prow-2014-20202018-06-20T06:04:25Z2018-06-20T06:04:25Zslawomir_muchatag:,2018-06-20:/pl/revision/41ba92da-1b10-4f32-900e-3d39e1bf8601Zmodyfikowane zbiory danych: [sprawozdania-miesieczne-z-realizacji-prow-2014-2020:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu sprawozdania-miesieczne-z-realizacji-prow-2014-2020r7c7317f0-d0fe-4ebb-9c11-e20e65724842 [sprawozdania-miesieczne-z-realizacji-prow-2014-2020:updated]: REST API: Aktualizacja obiektu sprawozdania-miesieczne-z-realizacji-prow-2014-20202018-06-20T06:03:05Z2018-06-20T06:03:05Zslawomir_muchatag:,2018-06-20:/pl/revision/7c7317f0-d0fe-4ebb-9c11-e20e65724842Zmodyfikowane zbiory danych: [sprawozdania-miesieczne-z-realizacji-prow-2014-2020:updated]. REST API: Aktualizacja obiektu sprawozdania-miesieczne-z-realizacji-prow-2014-2020