Historia wersji/pl/revision/list?id=2017-11-23T09:05:14Zrec914ddd-5362-4eb2-9162-3d83d186b91a [wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle2017-11-23T09:05:14Z2017-11-23T09:05:14Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/ec914ddd-5362-4eb2-9162-3d83d186b91aZmodyfikowane zbiory danych: [wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-cieklerca292af5-8e5e-4368-9ddc-0d2c8ac7b0c7 [wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated]2017-11-23T09:04:53Z2017-11-23T09:04:53Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/ca292af5-8e5e-4368-9ddc-0d2c8ac7b0c7Zmodyfikowane zbiory danych: [wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated]. r3963e844-1567-4466-a5f4-28f10a870dc9 [promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated]: REST API: Aktualizacja obiektu promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle2017-11-23T09:01:46Z2017-11-23T09:01:46Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/3963e844-1567-4466-a5f4-28f10a870dc9Zmodyfikowane zbiory danych: [promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated]. REST API: Aktualizacja obiektu promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-cieklerb48280ac-d5e7-46b2-b459-cb58dd48f655 [promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated]2017-11-23T09:01:31Z2017-11-23T09:01:31Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/b48280ac-d5e7-46b2-b459-cb58dd48f655Zmodyfikowane zbiory danych: [promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated]. rda11986a-3aaa-45df-bfde-a25774f64a8a [koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle:updated]2017-11-23T08:53:37Z2017-11-23T08:53:37Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/da11986a-3aaa-45df-bfde-a25774f64a8aZmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle:updated]. r3d4623a8-7f26-4f32-89b4-0e63e2995eae [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych2017-11-23T08:53:09Z2017-11-23T08:53:09Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/3d4623a8-7f26-4f32-89b4-0e63e2995eaeZmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-paliw-cieklychr3067e455-fc7e-49a2-96f3-4e6360b0777c []2017-11-23T08:52:55Z2017-11-23T08:52:55Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/3067e455-fc7e-49a2-96f3-4e6360b0777cZmodyfikowane zbiory danych: []. r407dd3b6-f6f5-48bd-8314-2e2cfaecc680 [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated]2017-11-23T08:52:45Z2017-11-23T08:52:45Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/407dd3b6-f6f5-48bd-8314-2e2cfaecc680Zmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated]. rd4351405-a063-4781-b28d-4df617629909 [koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle2017-11-23T08:52:10Z2017-11-23T08:52:10Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/d4351405-a063-4781-b28d-4df617629909Zmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-cieklerb6281a99-1252-42ca-98b8-b9eeb0d850dd []2017-11-23T08:51:50Z2017-11-23T08:51:50Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/b6281a99-1252-42ca-98b8-b9eeb0d850ddZmodyfikowane zbiory danych: []. reb18daef-22b6-4684-8810-42ead206527a [koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle:updated]2017-11-23T08:51:31Z2017-11-23T08:51:31Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/eb18daef-22b6-4684-8810-42ead206527aZmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle:updated]. r0110629e-75bf-4745-9890-61b2915e9c74 [promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated]: REST API: Aktualizacja obiektu promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle2017-11-23T08:50:18Z2017-11-23T08:50:18Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/0110629e-75bf-4745-9890-61b2915e9c74Zmodyfikowane zbiory danych: [promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated]. REST API: Aktualizacja obiektu promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekler2f15895e-6b97-4db1-b752-9d191f4d32e6 [promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle2017-11-23T08:50:15Z2017-11-23T08:50:15Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/2f15895e-6b97-4db1-b752-9d191f4d32e6Zmodyfikowane zbiory danych: [promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekler8d81e1f7-e8ff-4cb6-9af7-ec92b4e16059 [promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:created]2017-11-23T08:49:00Z2017-11-23T08:49:00Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/8d81e1f7-e8ff-4cb6-9af7-ec92b4e16059Zmodyfikowane zbiory danych: [promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:created]. rc26b036a-d059-482d-88e5-31683da43283 [wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated]: REST API: Aktualizacja obiektu wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle2017-11-23T08:41:55Z2017-11-23T08:41:55Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/c26b036a-d059-482d-88e5-31683da43283Zmodyfikowane zbiory danych: [wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated]. REST API: Aktualizacja obiektu wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekler242f72ec-d4d1-464d-ac94-fecd8f70e21f [wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle2017-11-23T08:41:51Z2017-11-23T08:41:51Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/242f72ec-d4d1-464d-ac94-fecd8f70e21fZmodyfikowane zbiory danych: [wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekler0a4e3ad0-3350-478c-999f-8315549322cb [wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:created]2017-11-23T08:40:42Z2017-11-23T08:40:42Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/0a4e3ad0-3350-478c-999f-8315549322cbZmodyfikowane zbiory danych: [wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle:created]. rc0b8c5f7-fcf2-4f5c-b71f-d60159cd12be [taryfy-dla-paliw-gazowych-2017:updated]2017-11-23T08:29:49Z2017-11-23T08:29:49Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/c0b8c5f7-fcf2-4f5c-b71f-d60159cd12beZmodyfikowane zbiory danych: [taryfy-dla-paliw-gazowych-2017:updated]. r2fafcf01-aacc-4004-99a3-53874fe5d819 [taryfy-dla-energii-elektrycznej:updated]2017-11-23T08:29:21Z2017-11-23T08:29:21Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/2fafcf01-aacc-4004-99a3-53874fe5d819Zmodyfikowane zbiory danych: [taryfy-dla-energii-elektrycznej:updated]. rbf90bdf4-fc11-41be-8bc6-f0007f4351ea [koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle:updated]: REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle2017-11-23T08:27:40Z2017-11-23T08:27:40Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/bf90bdf4-fc11-41be-8bc6-f0007f4351eaZmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle:updated]. REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-cieklera865b934-b792-400b-9a2d-e6e5f5de094c [koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle2017-11-23T08:27:39Z2017-11-23T08:27:39Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/a865b934-b792-400b-9a2d-e6e5f5de094cZmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-cieklere439a778-77a4-460a-a990-0414eaa918ac [koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle:created]2017-11-23T08:26:01Z2017-11-23T08:26:01Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/e439a778-77a4-460a-a990-0414eaa918acZmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle:created]. rcb61701b-aa11-4cc7-a679-22fc66a3efff [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych2017-11-23T08:23:39Z2017-11-23T08:23:39Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/cb61701b-aa11-4cc7-a679-22fc66a3efffZmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-paliw-cieklychr2f4ff0dd-143d-41b9-9295-53466c4ed3d2 [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated]2017-11-23T08:22:56Z2017-11-23T08:22:56Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/2f4ff0dd-143d-41b9-9295-53466c4ed3d2Zmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated]. r91a7d1d2-96c5-4496-a5ae-51c9f6138d16 [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated]: REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych2017-11-23T08:22:24Z2017-11-23T08:22:24Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/91a7d1d2-96c5-4496-a5ae-51c9f6138d16Zmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated]. REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-paliw-cieklychr3e1c5c91-6d73-44ec-a5ab-8a07a4ceea83 [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych2017-11-23T08:22:05Z2017-11-23T08:22:05Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/3e1c5c91-6d73-44ec-a5ab-8a07a4ceea83Zmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-paliw-cieklychr8d0b68e4-90d3-411e-8bb5-8b1e98ec1390 [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated]: REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych2017-11-23T08:20:43Z2017-11-23T08:20:43Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/8d0b68e4-90d3-411e-8bb5-8b1e98ec1390Zmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated]. REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-paliw-cieklychrd8b1d82b-ddc6-4afd-bfac-08985fd5b36b [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych2017-11-23T08:20:35Z2017-11-23T08:20:35Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/d8b1d82b-ddc6-4afd-bfac-08985fd5b36bZmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu koncesje-w-zakresie-paliw-cieklychr7daeefa5-790f-4f43-b697-6111d6e64827 [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:created]2017-11-23T08:18:21Z2017-11-23T08:18:21Zagnieszka_debektag:,2017-11-23:/pl/revision/7daeefa5-790f-4f43-b697-6111d6e64827Zmodyfikowane zbiory danych: [koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych:created]. re894aba8-80d4-44c1-95c2-2c8529cf6f06 [lista-wzorow-zdobniczych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-zdobniczych2017-11-23T08:06:05Z2017-11-23T08:06:05Zjkruszewskatag:,2017-11-23:/pl/revision/e894aba8-80d4-44c1-95c2-2c8529cf6f06Zmodyfikowane zbiory danych: [lista-wzorow-zdobniczych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-zdobniczychr2f0b30e4-1b34-4c9f-8c78-1e5a9d522022 [lista-znakow-towarowych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-znakow-towarowych2017-11-23T08:03:20Z2017-11-23T08:03:20Zjkruszewskatag:,2017-11-23:/pl/revision/2f0b30e4-1b34-4c9f-8c78-1e5a9d522022Zmodyfikowane zbiory danych: [lista-znakow-towarowych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-znakow-towarowychra796db62-c34d-4821-a279-78805c11765e [lista-wzorow-uzytkowych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-uzytkowych2017-11-23T08:03:17Z2017-11-23T08:03:17Zjkruszewskatag:,2017-11-23:/pl/revision/a796db62-c34d-4821-a279-78805c11765eZmodyfikowane zbiory danych: [lista-wzorow-uzytkowych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-uzytkowychr560e335c-9766-4910-ac4a-852af98f3d01 [lista-rzecznikow:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-rzecznikow2017-11-23T07:59:50Z2017-11-23T07:59:50Zjkruszewskatag:,2017-11-23:/pl/revision/560e335c-9766-4910-ac4a-852af98f3d01Zmodyfikowane zbiory danych: [lista-rzecznikow:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-rzecznikowr06677f84-9874-41f3-a6f8-41f4e4355bbc [lista-oznaczen-geograficznych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-oznaczen-geograficznych2017-11-23T07:59:04Z2017-11-23T07:59:04Zjkruszewskatag:,2017-11-23:/pl/revision/06677f84-9874-41f3-a6f8-41f4e4355bbcZmodyfikowane zbiory danych: [lista-oznaczen-geograficznych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-oznaczen-geograficznychra7a63049-8812-43f2-b537-db733c02f51a [lista-wzorow-przemyslowych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-przemyslowych2017-11-23T07:58:27Z2017-11-23T07:58:27Zjkruszewskatag:,2017-11-23:/pl/revision/a7a63049-8812-43f2-b537-db733c02f51aZmodyfikowane zbiory danych: [lista-wzorow-przemyslowych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-wzorow-przemyslowychr8df756ac-36cc-4fb1-b0fc-aa088051bae1 [lista-topografii-ukladow-scalonych:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-topografii-ukladow-scalonych2017-11-23T07:56:16Z2017-11-23T07:56:16Zjkruszewskatag:,2017-11-23:/pl/revision/8df756ac-36cc-4fb1-b0fc-aa088051bae1Zmodyfikowane zbiory danych: [lista-topografii-ukladow-scalonych:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-topografii-ukladow-scalonychrf3a70100-229e-4be1-a160-d9f66aa03b7f [lista-wynalazkow:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu lista-wynalazkow2017-11-23T07:55:51Z2017-11-23T07:55:51Zjkruszewskatag:,2017-11-23:/pl/revision/f3a70100-229e-4be1-a160-d9f66aa03b7fZmodyfikowane zbiory danych: [lista-wynalazkow:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu lista-wynalazkowr5884829e-6289-42d1-af79-c220b50c3e2b [mkidn-rejestry-fundacji-i-instytucji-kultury3:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu mkidn-rejestry-fundacji-i-instytucji-kultury32017-11-23T07:54:51Z2017-11-23T07:54:51Zamichaliktag:,2017-11-23:/pl/revision/5884829e-6289-42d1-af79-c220b50c3e2bZmodyfikowane zbiory danych: [mkidn-rejestry-fundacji-i-instytucji-kultury3:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu mkidn-rejestry-fundacji-i-instytucji-kultury3rb023d14b-7130-4498-a6cd-56c25a33707e [wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok2017-11-22T15:02:10Z2017-11-22T15:02:10Zjacek_zuchowicztag:,2017-11-22:/pl/revision/b023d14b-7130-4498-a6cd-56c25a33707eZmodyfikowane zbiory danych: [wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rokr7da60cdd-bde4-4cd3-a39f-0e1d80d1775c [wykaz-instalacji-objetych-krajowymi-srodkami-wykonawczymi:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-instalacji-objetych-krajowymi-srodkami-wykonawczymi2017-11-22T14:58:24Z2017-11-22T14:58:24Zjacek_zuchowicztag:,2017-11-22:/pl/revision/7da60cdd-bde4-4cd3-a39f-0e1d80d1775cZmodyfikowane zbiory danych: [wykaz-instalacji-objetych-krajowymi-srodkami-wykonawczymi:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-instalacji-objetych-krajowymi-srodkami-wykonawczymirbb9e05d0-bb4e-4260-89c3-9673a8a5b898 [wykaz-instalacji-objetych-krajowymi-srodkami-wykonawczymi:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-instalacji-objetych-krajowymi-srodkami-wykonawczymi2017-11-22T14:52:32Z2017-11-22T14:52:32Zjacek_zuchowicztag:,2017-11-22:/pl/revision/bb9e05d0-bb4e-4260-89c3-9673a8a5b898Zmodyfikowane zbiory danych: [wykaz-instalacji-objetych-krajowymi-srodkami-wykonawczymi:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-instalacji-objetych-krajowymi-srodkami-wykonawczymirc02e091b-c9fb-4307-aef3-d5a7cea9400c [wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok2017-11-22T10:32:26Z2017-11-22T10:32:26Zkamila_drebszoktag:,2017-11-22:/pl/revision/c02e091b-c9fb-4307-aef3-d5a7cea9400cZmodyfikowane zbiory danych: [wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rokrc5c21ade-653b-40d3-bb09-82e5f731c25f [wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok:updated]2017-11-22T10:32:07Z2017-11-22T10:32:07Zkamila_drebszoktag:,2017-11-22:/pl/revision/c5c21ade-653b-40d3-bb09-82e5f731c25fZmodyfikowane zbiory danych: [wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok:updated]. r5d0ad2ed-45b2-40f3-95c8-888db2c691e4 [wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok:updated]2017-11-22T10:30:16Z2017-11-22T10:30:16Zkamila_drebszoktag:,2017-11-22:/pl/revision/5d0ad2ed-45b2-40f3-95c8-888db2c691e4Zmodyfikowane zbiory danych: [wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok:updated]. rf9aebdd4-61c3-40c8-bf63-7f8d0c4adf8e [wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok:updated:resources]: REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok2017-11-22T10:29:18Z2017-11-22T10:29:18Zkamila_drebszoktag:,2017-11-22:/pl/revision/f9aebdd4-61c3-40c8-bf63-7f8d0c4adf8eZmodyfikowane zbiory danych: [wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok:updated:resources]. REST API: Aktualizacja obiektu wykaz-prowadzacych-instalacje-ktorym-zawieszono-wydanie-uprawnien-do-emisji-na-2016-rok